Actualitatea ambasadei

Programul de burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

Ambasada României la Beirut anunţă concursul de dosare pentru programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021.

Data limită de depunere a dosarelor la ambasadă este 25 februarie 2020.

Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerul Educaţiei Naționale (MEN).

Criterii de calificare: cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse. Solicitantul de bursă nu trebuie să dețină cetățenia română

Bursele se acordă pentru 3 cicluri de studiu:

a) licenţă: Acest program se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare echivalente, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă.

b) masterat: Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare de licență, se derulează pe o perioadă de 1, 1,5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea examenului de disertaţie.

c) doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor studiilor universitare de masterat sau echivalente, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat. Admiterea la doctorat este condiționată de promovarea colocviului de admitere și de găsirea unui conducător de doctorat.

Domeniile de studiu sunt următoarele (listă orientativă): arhitectură, arte vizuale, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, științe socio-umane, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară. Nu se acordă burse pentru domeniul medicină, medicină dentară, respectiv farmacie.

Limba de studiu: Beneficiarii burselor acordate de statul român vor studia în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor suplimentar pentru studiul limbii române.

Pentru mai multe informaţii: www.mae.ro/node/10250

 

Secția Consulară

29.08.2019

Informații consulare generale pe categorii pot fi consultate accesând link-ul: https://www.informatiiconsulare.ro/mae/ro-ro/ceimitrebuiepentru.aspx …

Programul Ambasadei României în Liban

09.01.2020

În conformitate cu dispozițiile legale, secția consulară a Ambasadei României în Liban va fi închisă în ziua de vineri, 24 ianuarie 2020. …

Moș Crăciun la Ambasadă

17.12.2019

Moș Crăciun a venit și anul acest, la 14 decembrie, la Ambasada României, unde a adus daruri pentru copiii românilor din Liban. Copiii au venit …

Programul de burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

17.12.2019

Ambasada României la Beirut anunţă concursul de dosare pentru programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,…